Today: Last Update:

ಸದಸ್ಯತಾ ಅಭಿಯಾನ

Posted by Yeshwant

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯತಾ ಅಭಿಯಾನವು ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಮುನಿರಾಜುರವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅದ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ.ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಲೋಕೇಶ್,ಶ್ರಿ.ಗಂಗರಾಜು ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ಉಪಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

Tags: Politics
Source: ravi ms

comments

    Be the first one to write a comment for this news.

leave a comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

(required)
(required)
A- A A+